Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκαν στο Διαύγεια δύο απευθείας αναθέσεις προμηθειών υλικών από το Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.).

Οι προμήθειες αφορούν σε πυροσβεστήρες, πόρτα πυράντοχη και σύστημα πυρανίχνευσης και ανατέθηκαν στον ίδιο προμηθευτή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Ζιώγα.

Δείτε τις προμήθειες...

Προμήθεια Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ

Προμήθεια Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. 20/3/2012 ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ

Από μία γρήγορη έρευνα αγοράς σε εταιρείες της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία.

Ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. προμηθεύεται σύστημα πυρανίχνευσης με απευθείας ανάθεση από τον προμηθευτή του με τις ακόλουθες τιμές:

Πίνακας 1: Προμήθεια Πυρανίχνευσης – Προμηθευτής Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-Π7Υ, 20/3/2012)

Οι δύο προσφορές από εναλλακτικούς προμηθευτές που βρήκαμε, έχουν ως εξής:

Πίνακας 2: Προμήθεια Πυρανίχνευσης – Εναλλακτικός Προμηθευτής Νο 1

Πίνακας 3: Προμήθεια Πυρανίχνευσης – Εναλλακτικός Προμηθευτής Νο 2

Το κόστος προμήθειας του προτεινόμενου συστήματος πυρανίχνευσης, βάσει της απευθείας ανάθεσης, είναι 1.845 ευρώ. Η πρόχειρη έρευνα αγοράς μας δίνει κόστος από 865 ευρώ ως 940 με το ΦΠΑ και εγκατεστημένο. Η πιθανή ζημία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. από αυτή την προμήθεια είναι από 905 ως 980 ευρώ, δηλαδή πληρώνει από 96% ως και 113% ακριβότερα από τις τιμές της αγοράς!

Για τη δεύτερη προμήθεια των πυροσβεστήρων και της πυράντοχης πόρτας, ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. προμηθεύεται με απευθείας ανάθεση από τον προμηθευτή του με τις ακόλουθες τιμές:

Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Προμηθευτής Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. (ΑΔΑ: Β445ΟΚ1Ν-ΑΩΡ, 20/3/2012)

Η προσφορά από τον εναλλακτικό προμηθευτή που βρήκαμε, έχει ως εξής:

Προμήθεια Πυροσβεστήρων – Εναλλακτικός Προμηθευτής

Να σημειωθεί ότι ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. δεν αναφέρει τις διαστάσεις της πυράντοχης πόρτας που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η τιμή της προσφοράς του εναλλακτικού προμηθευτή αφορά σε πυράντοχη πόρτα με χερούλι, διάρκειας 120 λεπτών και διαστάσεων 800 mm X 2150 mm, μία από τις ακριβότερες λύσεις, στην τιμή της οποίας συμπεριλάβαμε το κόστος εγκατάστασης.

Το κόστος προμήθειας των παραπάνω πυροσβεστήρων και της πυράντοχης πόρτας, βάσει της απευθείας ανάθεσης, είναι 1.845 ευρώ. Η πρόχειρη έρευνα αγοράς μας δίνει συνολικό κόστος 700 ευρώ με το ΦΠΑ και την πόρτα εγκατεστημένη. Η πιθανή ζημία του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. από αυτή την απευθείας ανάθεση προμήθειας είναι 1.150 ευρώ, δηλαδή πληρώνει ακριβότερα κατά 165% από τις τιμές της αγοράς!

Στις δύο αυτές απευθείας αναθέσεις συνολικού κόστους 3.690 ευρώ, ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. ζημιώνεται με 2.050 ευρώ.

Ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. πληρώνει 136% ακριβότερα τα παραπάνω υλικά απ’ ότι μπορεί να τα προμηθευτεί ένας οποιοσδήποτε συνδημότης μας και για υλικά τα οποία έχουν σχέση με το επάγγελμα του προέδρου του κ. Χρήστου Ζιώγα (αρχιπυροσβέστης).

Προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτηματικά:
  1. Με ποια κριτήρια έγιναν οι παραπάνω δύο απευθείας αναθέσεις στον συγκεκριμένο προμηθευτή;
  2. Προηγήθηκε έρευνα αγοράς και ποια ήταν τα αποτελέσματά της;
Σε μία δύσκολη περίοδο που οι πόροι του δήμου μας, όπως λέει συχνά ο κ. δήμαρχος, είναι λιγοστοί και ο Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πετρέλαιο για το κολυμβητήριο της πόλης μας και για να αποπληρώσει τις οφειλές του σε προμηθευτές, είναι λογικό να αγοράζονται υλικά σε τόσο ακριβές τιμές όσο επείγουσα και αν είναι η προμήθεια;

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.pamemprosta.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου