Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΑΤότις
Τότις στα χρόνια τα παλιά κι τα παλιά ζαμάνια
Ζούσαμι ούλ μας  πιο καλά ακόμα κι τα γκζάνια
Αντί για ''φρούτα'' είχαμι καρπούζια στα μπουστάνια
κι αντί στ πισίνις, πάιναμι στα γκιόλια για τα μπάνια
Καθένα πουρτσαλούσαμι όταν αυτός πιρνούσι
απού δικιά μας αστριχιά κανένας δεν κουτούσι
Απ του σιατζιάκ θαν έβριχι στέκουμαν απου κάτου
Κι για να πάρουμι ρακί πλούσαμι κι τουν γάτου.
Στις απουκρές γίνουμασταν όλ μας μασκαράδις
Κιχαμι πάντα μπόλκου κέφ χουρίς πουλούς παράδις.
Είμασταν τότις ξένιαστοι μακρά απού σκουτούρις
Κι κινιγούσαμι σπουρταίοι,καργκούδια ,γκουγκουχτούρις
Στου Κιόιντιρι πααίναμι κι στου τρανό του ρέμα
Κι απ την τουλούμπα πίναμι νιρό,σαν νανι ψέμα
Στουν κάμπου στα κιραμαριά πάιναμι μι του κάρου
μι βόδια ή μι γκατζιουλούδ',μακριά απου τουν χάρου.
Τότις καλά πιρνούσαμε χουρίς πουλλά σεσκίνκα
Όχι όπους σήμιρα, θαρείς κι σκλάβους γίνκα.
O ftoysoy maskara

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου