Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΚΡΥΑΔΙΑΣΙ

  Κρυάδιασι, μαζόχκαμι στου σπίτ'απ'του γκιζέργιου.
                             Κ' έχ' τα καλά'τ κιρός αυτός , θα κάνουμι νυχτέργιου.
       Κι θα θμιθμούμι τα παλιά, θα χάψουμι, θα πιούμι…
                             Μασάλια δίχους ψέματα ή μάξους θε να πούμι.

  Κρυάδιασι,κι ζάρουξα  στη σόμπα μι τα ξύλα,
                             Ή στην μασίνα , που μπουρίς να φας ψημένα μήλα.
        Κυδώνια, σπόρια μπάλκαμπα , κάστανα κι πατλάκις ,
                             Τσάι, τραχανά μα κι παστό, θα φάμι μες στις πλάκις .

  Κρυάδιασι, μια μυρουδιά πλυμίρσι τουν αέρα.
                             Τυρί , λουκάνκα, πουσιουρτή , χάβουμι κάθι μέρα.
         Μι τσίπουρου κι μι κρασί , μίδαλα κι καρίδις ,
                              Κρύου κι χμώνας δεν μας σκιάζ', 'μεις είμαστι νταήδις.

  Κρυάδιασι, βραδυάζ' νουρίς κι πέφτουμι στου στρώμα.
                      Άλλ' γκαζγκαλιόντι μες στου τσιόλ', άλλ' ματσιαλούν ακόμα.
         Άλλ' γλέπουν τηλεόραση, στου βίντεου ταινεία,
                              Κι άλλ' να μάθουν πουλιμούν διαβάζουντας βιβλία.

  Κρυάδιασι, θάματ' θα βρέξ' , μπουρεί να ρίξ' κι τφάνια.
                              Μαζόχκαν κότις στην κουπρά, μαζόχκαν κι τα γκζάνια.
         Αλάνις άδειις έμειναν κι αστριχιές βουβάθκαν,
                              Τα καλντιρίμια ανάσαναν που μουλτουβάνδις χάθκαν.

   Κρυάδιασι, κι μπουσκανάς σφάλισει λόγου χμώνα.
                               Μπούζια μπιλέμ να δώσουμι κι σν Αφρική ακόμα .
          Αυλές θέλουν καθάρισμα , κιλάρια θα σμαζώξουν
                Μα κι του γκτζιούν μας μες στου κ'μάσ'σι λίγου θα του κόψουν.

  Κρυάδιασι, τα γκζαναριά κάλαντα θα τρα'ιδήσουν,
                            σι κάθι σπίτι που θα μπουν να πουν δε θα ' στουχίσουν,
           Ευχές για χίλια δυο καλά να έχουν υγιά να τρών,
                              ''Κι του χρόν κ'ένα φιλί πιπόν' τσιτμένου στου πιρόν'''

   Κρυάδιασι, κι καιτηρώ ζέστα ξανά να κάνει,
                               ν'ανθίσουνε οι μυδαλιές , η μέρα να γλυκάνει.
           Να ξανακούσουμι φουνές στουν κάμπου στα μπαίρια,
                                Κι να πααίνου στις χαρές αμά κι στα παγκύρια.

   Κρυάδιασι κι μπούζιασι , έχ' άμα μια παγάνα  ,
                                Μα του τρανό μας του χουριό θα ζή για πάντα μάνα.
                                
                                                                                                 Νάτσιους    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου