Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Οι βάσεις του μελλοντικού Εθνικιστικού κράτους

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε εδώ δύο θεμελιώδεις αρχές της κοσμοθεωρίας μας που θα διέπουν το Εθνικιστικό Κράτος,
Πρώτον ο αντισιωνιστικός χαρακτήρας του κράτους αυτού και ο ανηλεής πόλεμος κατά του σιωνι­στικού τέρατος και των παραφυάδων του (π.χ. Μασωνία, Εβραϊκές Κοινό­τητες και Λόμπυ ανά την Υφήλιο) και δεύτερον ο κυρίαρχος ρόλος του συνε­χή τροφοδοτούμενου από τις λαϊκές μάζες Εθνι­κιστικού Κόμματος του Λαού των Ελλήνων στη χάραξη της πολιτικής και την παραγωγή j της ιδεολογίας που θα διέπουν τον οργανωμένο δημόσιο βίο του Λαού μας.
Η Πατρίδα μας και η Ευρώπη γενικότερα αυτή τη στιγμή βρίσκοντας μέσα σε ένα τέλμα παρακμής, μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι. Τα προσεχή χρόνια το σκοτάδι αυτό θα πυκνώσει ακόμη περισσότερο. Ωστόσο δεν πρέπει να μεμψιμοιρούμε.
Γιατί μέσα από αυτό το έρεβος νομοτελειακά θα ξεπεταχτεί η πρώτη δειλή αχτίδα
που θα σημάνει την Ανατολή της Μεγάλης Αυγής. Και η Αυγή αυτή θα ανατείλει από αυτό το τόπο και θα είναι δημιούργημα της Φυλής των Ελλήνων οι οποίοι πλέον θα βαδίζουν προς την εκπλήρωση της Μεγάλης ιδέας του Έθνους τους η οποία είναι ο εκπολιτισμός και ο εξανθρωπισμός της Οικουμένης.
Εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές το πιστεύουμε αυτό σαν νομοτέλεια ακριβώς γιατί Τιμή μας είναι η Πίστις και γιατί σε ένα κόσμο που θα έχουν γίνει όλοι άπιστοι εμείς παραμένουμε οι μόνοι πιστοί στο πεπρωμένο του Μεγάλου Λαού μας.
ΩΓΥΓΗΣ
Αν θέλαμε να παραφράσουμε τη ρήση του Κ. Μαρξ θα μπορούσαμε να πούμε ότι "ένα φάντασμα πλανιέται σήμερα πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του Εθνικισμού. Ήδη η προοπτική αυτή έχει κάνει τους ταγούς του κατεστημένου των Ευρωπαϊκών χωρών να μην κοιμούνται και πολύ ήσυχοι πλέον. Το Εθνικιστικό Δόρυ τους κρούει τη θύρα. Νομοτελειακά θα φτάσει σε σύντομο κατά τα φαινόμενα χρόνο και η στιγμή της παραβιάσεως της. Η προοπτική αυτή δεν μπορεί παρά να ανατείλει και για την Ελλάδα. Ενάντια στη σήψη και την παρακμή, ενάντια στο κατεστημένο και τους βολεψάκηδες ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και τους πράκτορες υπονομευτές του μεγάλου Λαού μας η Εθνικιστική Αυγή χαράζει. Πολύ σύντομα θα είναι ορατές και οι πρώτες αχτίδες της.
Νομοτελειακά το μέλλον του Λαού των Ελλήνων θα το οργανώσει και θα το διαφεντέψει ένα Εθνικιστικό κράτος αντάξιο του Πεπρωμένου του το οποίο παράλληλα θα είναι και πολιτισμική του κατάκτηση.
Η προετοιμασία αυτού του Εθνικιστικού Πολιτειακού μορφώματος είναι ανάγκη να αρχίσει από τώρα. Για να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η Μεγάλη Στιγμή που η ειμαρμένη έχει ορίσει. Αυτό το κράτος πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο. Άξονες του ιδεολογικοί είναι οι εξής:
Α) Εθνικιστική Κοσμοθεωρία:
1.) Θεμέλιο και ακρογωνιαίος λίθος της κοσμοθεωρίας του Εθνικισμού είναι το Έθνος. Είναι πάνω απ' όλους μας και απ' όλα. Η ύπατη αξία. Υπέρ αυτού γίνεται κάθε αγώνας και κάθε θυσία. Το έθνος είναι συνάμα Αίσθημα, Λογική και Αίσθηση Τιμής.
Έθνος υπάρχει μόνο όταν υπάρχει Φυλή. Είναι κατά κυριολεξία η Φυλή εν Συνειδήσει. Άνευ φυλετικού υποστρώματος δεν νοείται Έθνος. Τα υβριδιακά κατασκευάσματα (ΗΠΑ, Λατινοαμερικάνικες χώρες κ.λ.π.) είναι ψευδεπίγραφα "έθνη".
Φυλετική καθαρότης Για να εκπληρώσει το Έθνος τον φυσικό του προορισμό πρέπει να διατηρείται φυλετικά καθαρό. Η νόθευση οδηγεί σε ποιοτική μείωση της αξίας του Έθνους και της πολιτισμικής ικανότητος και δημιουργίας του. Για την προστασία του Ελληνισμού απαιτούνται άμεσα, α) Μεταρρύθμιση του Συντάγματος ώστε πρώτη συνταγματική αξία να είναι η προστασία της φυλετικής καθαρότητος του Ελληνικού Έθνους, β) Νομοθετική απαγόρευση όλων των μικτών γάμων, γ) Άμεση απέλαση όλων των μεταναστών νόμιμων και παράνομων και αφαίρεση της Ελληνικής Υπηκοότητος. από αλλογενείς που τυχόν της έχουν αποκτήσει καθ'οιοδήποτε τρόπο. Η Ελληνική υπηκοότητα πρέπει να απονέμεται μόνο σε Έλληνες στο Αίμα.
Αυθύπαρκτο της Ελληνικής Φυλής: Η Ελληνική Φυλή είναι αυτόχθων και αυθύπαρκτη. Οι Έλληνες δεν έχουν φυλετική συγγένεια με κανένα άλλο λαό. Δεν ανήκουν ούτε στην Αρία ούτε τη Σημιτική φυλή.
Ανήκουν απλά και μόνο στην Ελληνική Φυλή. Κάθε άλλη θεωρία είναι αντιεπιστημονική και αναληθής.
5) Εθνική Ανεξαρτησία. Άμεση αποχώρηση από ΕΟΚ και NATO. Καμμία παραχώρηση της Εθνικής μας κυριαρχίας σε οποιοδήποτε υπερεθνικό μόρφωμα. Σύναψη συμμαχιών κατά το συμφέρον του Ελληνισμού. Η Ελλάς δεν ανήκει ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Ανήκει στους Έλληνες.
Β. Οικονομικοκοινωνική οργάνωση
1) Η Εθνικιστική κοσμοθεωρία είναι ιδεολογία αντιπλουτοκρατική.
Θεωρεί ότι θεμέλιο του Έθνους και ραχοκοκκαλιά του είναι οι εργαζόμενες τάξεις.
2) Στόχος κοινωνικός του Εθνικιστικού Κράτους είναι ο Κοινωνιστικός (Σοσιαλιστικός) μετασχηματισμός της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι:

α) Εθνικοποιούνται οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας ως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια. Οι μεγαλοκεφαλοκράτες απαλλοτριώνονται και παύουν να υπάρχουν σαν κοινωνική τάξη. β) Η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία και οικονομική δραστηριότης παραμένουν ελεύθερες. Ωστόσο το Εθνικιστικό κράτος διατηρεί τη γενική διεύθυνση της Οικονομίας καθορίζει την οικονομική στρατηγική και ρυθμίζει τα θέματα ανταγωνισμού.
γ) Η αγροτική ιδιοκτησία παραμένει ελεύθερη έξω από κάθε έννοια εθνικοποίησης ή κολλεκτιβοποίησης.
Το κράτος ωστόσο πρέπει δια του αναδασμού να εξαφανίσει το χάσμα μεταξύ μεγαλο-τσιφλικιών και μικρών αγροτικών εκτάσεων. Επιδίωξη δημιουργίας βιώσιμων μονάδων του πρωτογενούς τομέα (γεωργοκτηνοτροφικές).

3) Άμεσος στόχος πρέπει να θεωρηθεί η θέσπιση αμέσως του κατώτατου (βασικού) μισθού στο ύψος των 250.000 δραχμών.
4) Η γιγάντωση του κράτους πρόνοιας και κατοχύρωση των πάσης φύσεως κοινωνικών παροχών. Υγιές Εθνικιστικό Συνδικαλιστικό και Συνεταιριστικό κίνημα.
Γ' ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1) Αντικοινοβουλευτισμός: Το μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος θα είναι  αντικοινοβουλευτικό. Θα καταργήσει την καταδυνάστευση του Πολίτη από την δικτατορία των κομμάτων.
Θεμέλια του πολιτικού Εθνικιστικού οικοδομήματος είναι:
α) Αποκέντρωση - Οργάνωση των κοινοτήτων. Κύτταρο της πολιτείας θα είναι οι κοινότητες των 10-20.000 ατόμων σε όλη την Επικράτεια. Αυτό θα επιτευχθεί με το διοικητικό διαχωρισμό των μεγάλων πόλεων και τη διοικητική ενοποίηση των μικρών κοινοτήτων. Οι κοινότητες μέσα από Λαϊκές συνελεύσεις θα εκλέγουν τον Αρχηγό και τους αντιπροσώπους της κοινότητας με βάση την αξία και όχι το ρουσφέτι. Λόγω του ολιγάριθμου των κοινοτικών πληθυσμών είναι σχετικά εύκολο να διακριθούν οι άξιοι. Αυτοί θα ασκούν τη διοίκηση της Κοινότητας σε συνδυασμό με τη Συνέλευση του Λαού της Κοινότητας για τα πολύ βασικά θέματα. Η δημαγωγία δε θα έχει θέσει εφόσον τα κόμματα θα καταργηθούν και έτσι εξ' αντικειμένου ουδείς θα προσβλέπει στο ρουσφέτι του κομματάρχη.
Συντεχνιακή Βουλή: Η Βουλή αυτή που θα είναι το Νομοθετικό όργανο του Εθνικιστικού Κράτους θα εκλέγεται από τους αντιπροσώπους των Κοινοτήτων σύμφωνα με την κοινωνική διαστρωμάτωση του πληθυσμού. Π.χ. 30% εργάτες κατά συνέπεια και 30% βουλευτές προερχόμενοι από την εργατική τάξη 20% αγρότες, κατά συνέπειαν 20% βουλευτές προερχόμενοι από την αγροτική τάξη και ούτω καθ'εξής. Παύει έτσι το νομοθετικό σώμα να είναι έκφραση της οικονομικής ολιγαρχίας και των λακέδων της.
Συμβούλιο των Αρίστων. Ένα 50μελές σώμα από άριστους πολίτες αποδεδειγμένου Πατριωτισμού και ικανοτήτων κατά τα πρότυπα της Πλατωνικής Πολιτείας το οποίο θα κυρώνει και θα γνωμοδοτεί κατά δεσμευτικό τρόπο επί των εθνικής σημασίας θεμάτων. Οι νόμοι που αφορούν τα θέματα αυτά θα πρέπει μετά την ψήφιση τους από τη Βουλή να τύχουν της δεσμευτικής κυρώσεως του Συμβουλίου των Αρίστων.
Εκτελεστική Εξουσία    
Το πολίτευμα του Εθνικιστικού Κράτους είναι Αβασίλευτο. Απορρίπτουμε το Βασιλευόμενο χαρακτήρα της πολιτείας .γιατί αυτός βασίζεται στη κληρονομικότητα και" όχι στην ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ που είναι η θεμελιώδης αρχή του Εθνικιστικού Δημοσίου Βίου. Την εκτελεστική εξουσία θα ασκεί ο Γενικός Κυβερνήτης της Χώρας μαζί με ένά 10μελές το πολύ Υπουργικό Συμβούλιο. Οι θεσμοί του Προέδρου και του Πρωθυπουργού καταρ­γούνται. Τον Γενικό Κυβερνήτη και τους Υπουργούς επιλέγει το Συμβούλιο των Αρίστων μέσα από τους ικανότερους πολίτες της χώρας. Η Κυβέρνηση αυτή ασκεί την εκτελεστική εξουσία από κοινού με το Συμβούλιο των Αρίστων και το Συμβούλιο των Γενικών Επιτελών των Ενόπλων Δυνάμεων όταν πρόκειται για θέματα Εξωτερικής πολιτικής και Εθνικής Αμύνης. Ο Γενικός Κυβερνήτης του Έθνους είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της διακυβερνήσεως της χώρας πάντοτε δε για τη θέση αυτή πρέπει να επιλέγεται ο Άριστος των Ελλήνων.
5) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Το Σύνταγμα του Εθνικιστικού κράτους πρέπει να κατοχυρώνει αυτές τις βασικές αρχές. Θεμελιώδες άρθρο του πρέπει να είναι όχι πλέον η νεφελώδης προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά η προστασία της φυλετικής καθαρότητος και η προώθηση των Εθνικών Συμφερόντων.
Με συνταγματική διάταξη πρέπει να απαγορευτούν οι μικτοί γάμοι με αλλοφύλους.
Συνταγματικά επίσης πρέπει να εδραιώνεται η θέση της Ορθοδοξίας ως κρατούσης θρησκείας των Ελλήνων. ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Σε ένα μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος θα αναβαθμισθεί η αξία και κάποιων άλλων ζωτικών θεσμών όπως ο Στρατός, η Εκκλησία, η Παιδεία, η Δικαιοσύνη και η οικογένεια.
Για το καθένα απ' αυτόν όσον αφορά τη θέση τους στο μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος όπως και για την οικονομική πολιτική του Εθνικιστικού Κράτους θα αναφερθούμε εκτενέστερα  σε προσεχές άρθρο μας.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα 21ος ΑΙΩΝ τεύχος 22 έτος Β' τον Φεβρουάριο του 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου