Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

ΜΠΑΤΙΡΤΣΑΜΙ
Μπατίρτσι του καράβι σας κι έφτασι στουν πάτου.
Χουρίς δουλειά, χουρίς παρά α φάτι θάματ’ γάτου.
=
Μείς άμα χίτς δε σκιάζουμαστι κι τίπ’τας δε μας σκιάζει.
Έχουμι σύκα στου κιλάρ κι ούτι που μας νιάζει.
=
Αν θα πληρώσουμι πουλά, αν φάμι χριουμένα…
Αν θα γκαιντίσουν οι τιμές κι… συ μαζί μι μένα.
=
Αν αρτσιουθούν οι τράπιζις μας πάρουν τους …μπακτσέδις.
Αν κι του γιούρτ μας χάσουμι κι μίνουν οι ..γκιντζέδις .
=
Tίπουτα δε χαρίζουμι , ούτι θα χαριστούμι.
Παλούκια θα καπτίσουμι κι σ’ούλους θα ριχτούμι.
=
Σ’ αυτούς που παίζουν μι τι μας, που γκαβραντούν του βιός μας .
Που δεν αφήνουν ούτ’ ουντά , γκλύσσις που θέλουν …λιώμας.

1 σχόλιο: