Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Επικείμενης της θερινής περιόδου, κατά την οποία αναμένεται αυξημένη διακίνηση επιβατών και μεταφορά οχημάτων και αγαθών από και προς τη νησιωτική χώρα με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, ενημερώνουμε το κοινό για τα παρακάτω:

• Με το Νόμο 3709/2008 (ΦΕΚ 213Α΄) εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στα ″δικαιώματα – υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές″. Σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο θα διανείμετε περιστασιακά από το προσωπικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης στους επιβάτες που ταξιδεύουν με προορισμό τη Σαμοθράκη. Υπεύθυνος Αξιωματικός εκ του πληρώματος του πλοίου, είναι επιφορτισμένος με` τη λήψη και τη διαχείριση των παραπόνων των επιβατών.

• Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010, θεσπίστηκαν μέτρα και όροι ″για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές″.

• Για την έκδοση ατομικού εισιτηρίου σε κεντρικά πρακτορεία, σε υποπρακτορεία ή σε τουριστικά γραφεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή και επίδειξη στοιχείων ταυτοπροσωπίας (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια ικανότητας οδηγού οχήματος), τα οποία υποχρεωτικά αναγράφονται επί των μηχανογραφημένων ατομικών εισιτηρίων και διασταυρώνονται κατά την επιβίβαση επί του πλοίου.

• Με την Υ.Α. 3323.1/01/05/26-05-2005 (ΦΕΚ 718Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι διαδικασίες τιμολόγησης ασυνόδευτων αποσκευών – αντικειμένων – εμπορευμάτων, ανάλογα με τον όγκο τους, σε όποιες περιπτώσεις ζητηθεί κόμιστρο από τον μεταφορέα.

• Η διακίνηση οικόσιτων ζώντων ζώων (όχι συντροφιάς), επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής.

• Τα ζώα συντροφιάς απαγορεύεται να κυκλοφορούν ελεύθερα, έστω και επιτηρούμενα, στους κοινόχρηστους χώρους των πλοίων. Για την φύλαξή τους διατίθενται ειδικοί χώροι (κλωβοί) σε κάθε πλοίο.

• Σύμφωνα με Αρ.Πρωτ.: 4339.20/5/00/19-10-2000 Εγκύκλιο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ, κατά την αναχώρηση του πλοίου από λιμένα, υφίσταται υποχρέωση επίδειξης των σωστικών μέσων των πλοίων (είδη - θέσεις – σταθμοί συγκέντρωσης κλπ), με οπτικοακουστικά μέσα (ταινία – video – μεγάφωνα). Αναζητήστε και αναγνωρίστε τις ενδεικτικές πινακίδες και σημάνσεις.

• Απαγορεύεται η δέσμευση καθισμάτων (σαλονιών – καρεκλών κλπ) με αποσκευές ή με άλλο τρόπο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε κάθε επιβάτη αντιστοιχεί μία θέση. Αναφέρετε τυχόν πρόβλημά σας στον υπεύθυνο του πλοίου στο γραφείο υποδοχής (Reception).

• Τα κυλικεία και τα εστιατόρια που λειτουργούν επί των πλοίων, είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατάλληλα αδειοδοτημένα στον αγορανομικώς και υγειονομικώς υπεύθυνο (η άδεια φέρεται επί κορνίζας σε ευδιάκριτο σημείο). Αναζητήστε την τιμή του προϊόντος που αγοράζετε, στον αναρτημένο τιμοκατάλογο.

Διατίμηση υφίσταται στα παρακάτω προϊόντα με τις αντίστοιχες τιμές, όταν αυτά δεν σερβίρονται από σερβιτόρο:
• Το προσωπικό των πλοίων, είναι πρόσωπα σκληρά εργαζόμενα σε αντίξοες και ιδιάζουσες συνθήκες, επιφορτισμένα με καθήκοντα που αφορούν όχι μόνο στην άνετη διακίνηση των επιβατών, αλλά κυρίως στην ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλεται ο σεβασμός και η συμμόρφωση μας σε τυχόν οδηγίες, κατευθύνσεις ή εντολές που δοθούν από αυτό.

• Τα πρόσωπα που έχουν εφοδιαστεί με ατομικό εισιτήριο, προσέρχονται για επιβίβαση τουλάχιστον ½ ώρα προ του προγραμματισμένου απόπλου του πλοίου, ενώ οι διακινούμενοι με όχημα τουλάχιστον 1 ώρα νωρίτερα του απόπλου.

• Στις χερσαίες ζώνες λιμένα και στους επιβατηγούς τερματικούς σταθμούς, ισχύει ο Κ.Ο.Κ. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που θα συναντήσετε κατά την είσοδό σας στο λιμένα, ασκούν τη συγκεκριμένη στιγμή αστυνομικά καθήκοντα, τόσο ελέγχου τροχαίας κίνησης, όσο και εφαρμογής μέτρων τάξης και ασφαλείας στο χώρο ευθύνης τους. Η προσέγγιση στους χώρους αναμονής προς επιβίβαση (επιβατών) και φόρτωση (οχημάτων), εκτελείται σύμφωνα με τις ρυθμιστικές σημάνσεις (πινακίδες – διαγραμμίσεις) και κατευθύνσεις των Λιμενικών Οργάνων. Η είσοδος επιβατών και οχημάτων επί του πλοίου διενεργείται υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του πληρώματος του πλοίου (υπεύθυνοι φόρτωσης).

• Κατά την επιβίβασή σας στο πλοίο, θα ζητηθεί από τον υπεύθυνο προσωπικού του πλοίου η φωτοανάγνωση (check in) του ατομικού σας εισιτηρίου και δειγματοληπτικά, από υπεύθυνο Λιμενικό Όργανο, η διασταύρωση των αναγραφόμενων στοιχείων στο ατομικό εισιτήριο, με αυτά της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.

• Τα ισχύοντα κάθε φορά ναυλολόγια για τις δρομολογιακές γραμμές (ελεύθερων δρομολογίων ή δημόσιας Υπηρεσίας), καθορίζονται βάσει Υπουργικής Απόφασης [ισχύουσα: η Αριθ. 3323. 1/06/12 Υ.Α. ΥΝΑ/ΔΘΣ Β΄ (ΦΕΚ 2808Β΄/17-10-2012)].

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1 σχόλιο:

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην παρουσίαση του οδηγού πολιτιστικών προορισμών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Γνωρίζω τον τόπο μου & την ιστορία του», που δημιουργήθηκε με την επιμέλεια του Τομέα Πολιτισμού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Το βιβλίο θα προλογίσουν ο κ.Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων, ο κ.Μελισσόπουλος Σάββας, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. και η κ. Παπανικολάου Μάγδα, επιχειρηματίας Ν.Έβρου.

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 20:30 στο Επιμελητήριο Έβρου (3ος όροφος) στην Αλεξανδρούπολη.

  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου
  Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου
  --

  ΑπάντησηΔιαγραφή