Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΑ

Στην Αλεξανδρούπολη, την 16η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε. σε... Σώμα, (μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 5-04-2013 με θέμα «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε.»)».
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΑ Α.Ε., μετά από ομόφωνη απόφαση, διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:
Σταύρος Σταυράκογλου: Πρόεδρος Δ.Σ. - Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Ευάγγελος Ζησάκης: Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου: Μέλος, μη εκτελεστικό
Αθανάσιος Λιάγκος: Μέλος (εκπρόσωπος ΤΑΙΠΕΔ), μη εκτελεστικό
Άνθιμος Μουσουνάκης: Μέλος (εκπρόσωπος Ο.Φ.Ε.), μη εκτελεστικό
Χρήστος Γκαζέπης: Μέλος (εκπρόσωπος εργαζομένων), μη εκτελεστικό.
Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος
Ο.Λ.Α. Α.Ε.
                 Σταύρος  Σταυράκογλου

1 σχόλιο: