Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Επίκαιρη επερώτηση της Χρυσής Αυγής για την ελληνική ΑΟΖ


ImageΕπίκαιρη επερώτηση κατέθεσε η Χρυσή Αυγή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ τις σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ και Ελλάδας Τουρκίας. Η ερώτηση θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στην Βουλή. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει και θα απαντήσει στην επερώτηση της Χρυσής Αυγής ο υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσιάρας. Ακολουθεί η ερώτηση   
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ»

Α. Με την «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας και Συμφωνία που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI της Σύμβασης», θεσπίστηκε το δικαίωμα κάθε Κράτους να καθορίζει το εύρος της χωρικής του θάλασσας μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια και κατοχυρώθηκε η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). 
Στο Προοίμιο της ανωτέρω Σύμβασης αναφέρεται ότι τα Κράτη Μέρη κατέληξαν στην «παρούσα Σύμβαση
παρακινούμενα από την επιθυμία να διευθετήσουν, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο της θάλασσας, και έχοντας επίγνωση της ιστορικής σημασίας της παρούσας Σύμβασης ως μιας σημαντικής συμβολής στη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της προόδου για όλους τους λαούς της ανθρωπότητας…
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εγκαθίδρυσης, μέσω της παρούσας Σύμβασης…έννομης τάξης σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς η οποία θα διευκολύνει την διεθνή επικοινωνία και θα προαγάγει τις ειρηνικές
χρήσεις των θαλασσών και ωκεανών, τη δίκαιη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων τους, τη διατήρηση των ζωντανών πλουτοπαραγωγικών πόρων τους, και την μελέτη, προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος…».
Με τα άρθρα 55επ. της Σύμβασης, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ορίζεται ως η πέραν και παρακείμενη της
χωρικής θάλασσας περιοχή, η υπαγόμενη στο ειδικό νομικό καθεστώς που καθιερώνεται στο Μέρος V της Σύμβασης, δυνάμει του οποίου τα δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου Κράτους και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων Κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης.
Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη το παράκτιο Κράτος έχει:
α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη, των υπερκείμενων του βυθού της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική
εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.
β) δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης, σχετικά με:
i) την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών.
ii) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα.
iii) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
γ) άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Σύμβαση.

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη εκτείνεται μέχρι την απόσταση των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας.
Η Βουλή των Ελλήνων, έχει προβεί ήδη από το 1995 (δυνάμει του Νόμου 2321/1995, ΦΕΚ Α΄, 136/23-06-1995) στην κύρωση της εν λόγω Σύμβασης  καθώς, όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, κρίθηκε ότι «…είναι μία συμφωνία από τις λίγες εκείνες διεθνείς συμφωνίες, όπου τα εθνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται σε μέγιστο βαθμό και δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις».
Με τον Νόμο 2289/1995 (ΦΕΚ Α΄, 27/06/02/1995), η Ελλάς θέσπισε νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της διαδικασίας αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Με τον Νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011) το υφιστάμενο αυτό νομοθετικό πλαίσιο αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε. Μάλιστα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 156 του νόμου 4001/2011, η Ελλάς αναγνώρισε ότι ελλείψει οριοθέτησης με
γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ’ ής κηρυχθεί) είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης (χωρικής θάλασσας). Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα 14/2012 συστάθηκε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε., ως ο Εθνικός Φορέας Υδρογονανθράκων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Δημοσίου σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας.
Παρόλα αυτά, η Ελλάς δεν έχει προβεί ακόμη στην ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
Β. Είναι πια διεθνώς αποδεκτό ότι εκτεταμένες περιοχές της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι πλούσιες σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Αυτό έχουν δείξει όλες οι ερευνητικές εργασίες και
μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία αυτά ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά τα θετικά αποτελέσματα των ερευνών και γεωτρήσεων στις ΑΟΖ του Ισραήλ και της Κύπρου, καθώς η περιοχή της Ελληνικής ΑΟΖ αποτελεί συνέχεια της ίδιας γεωλογικής λεκάνης.
Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελλάς
ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτάρκεια όχι μόνο της Χώρας μας, αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης. 
Σε οικονομικό επίπεδο, η ωφέλεια από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, έστω και ως προσδοκώμενο-στο άμεσο μέλλον- έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, είναι σε θέση να διασφαλίσει άμεσα την οικονομική θέση και προοπτική της Χώρας μας. 

Βεβαίως, η ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης συνοδεύεται και με μία σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, καθώς παρέχει το δικαίωμα για διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των φυσικών πόρων,
ζωντανών ή μη, για παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους κ.α.
Επιπλέον, το τεράστιο θαλάσσιο εμβαδόν της Ελληνικής ΑΟΖ αποτελεί έναν παράγοντα ενίσχυσης της γεωπολιτικής αξίας της Χώρας μας, στοιχείο το οποίο θα καταστήσει ευχερέστερη την σύναψη στρατηγικών
διεθνών συμμαχιών.
Από όσα εκτίθενται ανωτέρω, προκύπτει ότι η ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτελεί
αναγκαιότητα για την Ελλάδα. Η θέσπισή της-εκτός των άλλων-θα αποδείξει την αποφασιστικότητα της Χώρας μας για την άσκηση δικαιωμάτων, απορρεόντων από Διεθνή Σύμβαση.
Γ. Επειδή σύμφωνα με τον ημερήσιο Τύπο (ΤΟ ΒΗΜΑ-27/07) ο αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Γκόρντον κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών: «εμφανίστηκε, προφανώς
απηχώντας τις απόψεις της κυβέρνησης Ομπάμα, αντίθετος σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια εκ μέρους της Ελλάδος για ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει να καταλάβουν τις περίπλοκες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και καλό θα ήταν τα όποια βήματα να γίνουν συντονισμένα. Άλλωστε, διευκρίνισε, υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και
Άγκυρα».
Επειδή ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης είχε κινηθεί σε διαφορετικό πλαίσιο, οπότε και ανέφερε επί λέξει ότι: «η προγραμματική σύγκλιση τονίζει τη συστηματική
προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου».

Ενόψει των ανωτέρω, επερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1) Πότε θα προχωρήσουμε επιτέλους στη θέσπιση και οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εκμετάλλευσης του ενεργειακού μας πλούτου;
2) Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η «συστηματική προετοιμασία» για ανακήρυξη ΑΟΖ; Ποιες ενέργειες έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή από την νυν Κυβέρνηση μέχρι σήμερα;
3) Ενόψει του γεγονότος ότι η ανακήρυξη ΑΟΖ θα δημιουργήσει εκ των πραγμάτων την ανάγκη για την στρατιωτική υπεράσπιση των θαλασσίων αυτών ζωνών (στις οποίες η Ελλάς θα ασκεί κυριαρχικά
δικαιώματα) από ενδεχόμενες προκλητικές ενέργειες ή επιθέσεις κρατών που θα προβάλλουν παράνομες διεκδικήσεις: Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σχεδιάζει να προβεί η Κυβέρνηση για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου αυτές να αποκτήσουν τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής παρουσίας και παρέμβασης στην περιοχή της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης;
4) Ποια απάντηση έλαβε ο αμερικανός υφυπουργός για την απαράδεκτη δήλωσή του, μέσω της οποίας άφησε να εννοηθεί πως η Ελλάς δεν είναι κράτος ανεξάρτητο, αλλά προτεκτοράτο των Η.Π.Α., οι οποίες
θεωρούν πως έχουν τον τελευταίο λόγο για την εξωτερική μας πολιτική;
5) Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, την ώρα που ισχύει ακόμα το τουρκικό casus belli και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν χημικά όπλα (όπως προκύπτει από τη δράση τουρκικού τάγματος Πυρηνικού Βιολογικού Χημικού Πολέμου στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, γεγονός που γνωρίζουν άριστα οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου