Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΛ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στις 3/7/2012 το Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε όλους τους κατηγορουμένους σε χρηματικά πρόστιμα για τις παραβάσεις της νομοθεσίας του Ανταγωνισμού στην υπόθεση «καρτέλ ξενόγλωσσων βιβλίων».

Πιο συγκεκριμένα καταδικάστηκαν οι Ευσταθιάδης Παναγιώτης (της ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ), Αντωνιάδης Νικόλαος και Πέτρου Γεώργιος (της ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ) και Μπουκουβάλα Ελισάβετ και Μπουκουβάλα Βασιλική (της ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΕ). Οι τρεις πρώτοι καταδικάστηκαν σε χρηματικό πρόστιμο 30.000€ ο κάθε ένας (η ανωτάτη χρηματική ποινή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία) και οι δυο τελευταίες σε χρηματικό πρόστιμο 15.000€.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου συντάχθηκε με την εισήγηση της Εισαγγελέως.

Δεκτές έγιναν οι παραστάσεις πολιτικής αγωγής των εταιρειών ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ, ΕΥΡΩΒΙΒΛΙΟ ΑΕ και ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ ΕΠΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΟΣΜΟΣ και τους επιδικάστηκαν τα αιτηθέντα ποσά. Οι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής ήταν οι Μορφόπουλος Αγγελος και Λιναρίτης Γιάννης.

Η διαδικασία διήρκησε πέντε δικάσιμους και περιείχε σωρεία ενστάσεων από την πλευρά των κατηγορουμένων ακόμα και αίτηση εξαίρεσης της Έδρας. Όλες οι ενστάσεις απερρίφθησαν από το δικαστήριο όπως και η αίτηση εξαίρεσης.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων δήλωσαν ότι θα εφεσιβάλουν την πρωτόδικη απόφαση η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι τελεσίδικη και το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει έως ότι η υπόθεση τελεσιδικήσει.Οι κατηγορίες αφορούσαν τις παράνομες πρακτικές των κατηγορουμένων σε σχέση με συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας που είχαν συνάψει από το 2000 έως και το 2009.

Συγκεκριμένα το κατηγορητήριο αναφέρει τα ακόλουθα:Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι:

Στην Αθήνα και κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 έως και Ιούλιο του έτους 2009, οι κατηγορούμενοι με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, αν και απαγορεύεται πάσα συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αποφάσεις ενώπιων επιχειρήσεων και οιαδήποτε μορφής εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, η οποία συνίσταται ιδίως α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών της αγοράς ή πωλήσεων ή άλλων όρων συναλλαγής, β) στον περιορισμό της παραγωγής της διαθέσεως, γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, δ) στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ίδια στην αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών κατά τρόπο ώστε επιχειρήσεις τινές να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των συμβαλλόμενων αποδοχής πρόσθετων παροχών, τυγχάνοντες οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Α.Ε.», ο τρίτος κατηγορούμενος διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Ανώνυμος Εταιρία Εισαγωγές Εκδόσεις Εμπορία Βιβλίων» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.», και τέταρτος και πέμπτος εκπρόσωποι της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.», και ενώ το άρθοισμα των ποσοστών των οποίων (της δεύτερης και τρίτης εταιρίας) στο μερίδιο αγοράς ανέρχονταν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα περίπου στο 60% του γενικού συνόλου της αγοράς του χονδρικού εμπορίου ξενόγλωσσου βιβλίου, μετήλθαν αν και απαγορεύεται σε συμφωνίες και αποφάσεις με άλλες εταιρίες και συγκεκριμένα α) η εταιρία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» με την εταιρία BURLINGTON BV (BBV) και την εταιρία «OXFORD UNIVERSITY PRESS» με τις οποίες καθόριζαν τη λιανική τιμή των βιβλίων και απαγόρευαν την παθητική πώληση, β) η εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» με τον εκδοτικό οίκο «ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Α.Ε.» με τις οποίες καθόριζαν την απαγόρευση παθητικών πωλήσεων, γ) η εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.» με τον εκδοτικό οίκο «PEARSON EDUCATION» με τις οποίες απαγόρευαν τις παθητικές πωλήσεις και απαγόρευσης εξαγωγών, και με σκοπό να περιορίσουν και να παρακωλύσουν τον ανταγωνισμό, καθώς οι συμφωνίες αυτές κατελάμβαναν το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας (εθνική αγορά) ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής συναλλαγής, έτσι ώστε να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση επιχειρήσεις, όπως τα βιβλιοπωλεία «ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS-ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ ΕΠΕ».

Για παράβαση των άρθρων 1,14, 26 παρ. 1α, 27, 45, 98 Π.Κ. και άρθρ. 1 και 29 παρ. 1 Ν. 703/77 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 2296/95, άρθρο 29 Ν. 3373/05 και άρθρ. 6 παρ. 6 Ν.2296/95.

Αθήνα, 23/6/2011

Η Εισαγγελέας

Τουλουπάκη Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου