Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΕΒΡΙΤΕΣ , ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ


eklogesΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ: από τους Δικαστές Δήμητρα Σίσκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Εισηγήτρια, Δημήτριο Θεοδωρακόπουλο και Αλεξάνδρα Μπατσάρα Πρωτοδίκες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ: στο ακροατήριό του δημόσια σήμερα την 21η Απριλίου 2012, παρουσία και της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Γεωργίας Τσιαμίτα, για να προβεί στην ανακήρυξη των προταθέντων υποψηφίων Βουλευτών για την ψηφοφορία που θα διενεργηθεί την 6η Μαΐου 2012 για την εκλογή Βουλευτών Έβρου.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του ΠΔ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», το Δικαστήριο επιλαμβάνεται σήμερα 21 Απριλίου 2012, δηλαδή δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 (αρθρ. 31, 32 και 33 του ΠΔ 26/2012) της ανακήρυξης των υποψηφίων βουλευτών της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Έβρου.
Από τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του Π.Δ. 26/2012 προκύπτει ότι το Δικαστήριο προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών, υποχρεούται να ερευνήσει αν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων, δηλαδή: 1) αν η πρόταση υπογράφεται από δώδεκα τουλάχιστον εκλογείς ή από τον ίδιο τον υποψήφιο, ή από τον πληρεξούσιο του , 2) αν περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα και ακριβή διεύθυνση), 3) αν επισυνάπτεται στην πρόταση ή τη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας η από την παρ. 3 του άρθρου 32 ΠΔ 26/2012 προβλεπόμενη δήλωση, 4) αν επισυνάπτονται σ’ αυτήν το γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, που ορίζεται στην παρ. 5 του παραπάνω άρθρου, 5) αν η πρόταση επιδόθηκε στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών εμπρόθεσμα και νομότυπα. Στην περίπτωση κατά την οποία λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία η πρόταση είναι απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση υποβλήθηκαν για την Εκλογική Περιφέρεια Έβρου ογδόντα επτά (87) δηλώσεις προτάσεις υποψηφιότητας των προσώπων που αναφέρονται στο διατακτικό. Οι ως άνω προτάσεις επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή, στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού εμπροθέσμως δηλαδή μέχρι της 12ης μεταμεσονύκτιας ώρας της 20ης Απριλίου 2012 (9 ημέρες το αργότερο από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου), όπως προκύπτει από την επισημείωση του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή σε κάθε μία απ’ αυτές. Κάθε μία αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του υποψηφίου που αφορά, υποβάλλεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο. Στην κάθε μία επισυνάπτονται: 1) η υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία δηλώνεται σε ποιου Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους το Μητρώο Αρρένων ή το Δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος, β) το έτος γεννήσεως , καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29 και γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια, πλην των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012 , 2) Γραμμάτιο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί κατάθεσης του προβλεπομένου από το άρθρο 32 παρ. 5 ΠΔ 26/2012 ποσού. Επιπλέον οι υποψήφιοι 1) Γεροντόπουλος Κυριάκος του Χριστοδούλου, 2) Γεωργούλης Σταμάτης του Χρήστου, 3) Δευτεραίου – Γκιδίκα Σταματία του Νικολάου, 4) Δημούδη – Τζατζαΐρη Ελένη του Κων/νου, 5) Δραμανίδου Νίκη του Δημητρίου, 6) Θεοδώρου Ευάγγελος του Φράγκου, 7) Καράκη – Τσιακίρη Παγώνα του Λεμονή, 8) Μαργαρίτη Αναστασία του Αθανασίου, 9) Σιέττος Βασίλειος του Γεωργίου, 10) Τοκαμάνης Χρήστος του Χαράλαμπους και 11) Χρίστογλου Γεώργιος του Κωνσταντίνου έχουν νόμιμα παραιτηθεί και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από την υπηρεσία και τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.1 του Συντάγματος (άρθρο 30 παρ.1 του Π.Δ. 26/2012).
Κατόπιν αυτών, πρέπει όλοι οι υποψήφιοι, όπως ειδικότερα τα ονόματά τους διαλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά στο διατακτικό της παρούσας
2ο Φύλλο της υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
απόφασης,να ανακηρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας του Νομού Έβρου για τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, αφού συγκεντρώνουν τα απαραίτητα από το Νόμο προσόντα και έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ υποψήφιοι Βουλευτές της Εκλογικής Περιφέρειας του Νομού Έβρου για τις γενικές βουλευτικές εκλογές που θα διενεργηθούν την 6η Μαΐου 2012, οι:
1
ΑΑΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
2
ΑΛΑΤΖΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
3
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΛΑ.Ο.Σ.)
4
ΒΕΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
5
ΒΕΛΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
(ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
6
ΒΟΣΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
[ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ – Εκλογική συνεργασία]
7
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
8
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
9
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
10
ΓΚΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
11
ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(Κ.Κ.Ε)
12
ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΣΤΑΥΡΟΥ,
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
13
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
του ΠΕΤΡΟΥ,
(ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ)
14
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)
15
ΔΑΠΟΥΔΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
16
ΔΕΔΟΓΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)
17
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
18
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
19
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ-ΓΚΙΔΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(Κ.Κ.Ε.)
20
ΔΗΜΟΥΔΗ-ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ
ΕΛΕΝΗ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
21
ΔΟΥΔΑΚΜΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
22
ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(Κ.Κ.Ε.)
23
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΚΑΡΜΕΝ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
24
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του ΦΡΑΓΚΟΥ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
25
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΜΙΧΑΗΛ,
(ΛΑ.Ο.Σ.)
26
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
27
ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΗΛΙΑ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
28
ΚΑΡΑΚΗ-ΤΣΙΑΚΙΡΗ
ΠΑΓΩΝΑ
του ΛΕΜΟΝΗ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
29
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
του ΜΑΡΚΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
30
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
31
ΚΕΛΕΤΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
32
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
33
ΚΟΖΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(ΛΑ.Ο.Σ.)
34
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ,
(ΟΧΙ), που απαρτίζεται από τα κόμματα «ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
35
ΚΟΨΑ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
36
ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
37
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
(ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)

3ο Φύλλο της υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
38
ΛΑΛΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
39
ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
40
ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
του ΑΝΔΡΕΑ,
(ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
41
ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΛΑ.Ο.Σ.)
42
ΜΑΛΛΙΑΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,
[ΚΚΕ(μ-λ) Μ-ΛΚΚΕ – Εκλογική συνεργασία]
43
ΜΑΛΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
(ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
44
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
45
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
(ΚΚΕ)
46
ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)
47
ΜΙΧΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ)
48
ΜΟΡΑΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΛΑ.Ο.Σ.)
49
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
(Δημιουργία ξανά!)
50
ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
51
ΝΑΖΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)
52
ΝΤΕΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
53
ΝΤΟΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΠΑΣΧΑΛΗ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
54
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)
55
ΠΑΝΑΓΗ
ΜΑΡΙΑ
του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
56
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
(ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ)
57
ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
59
ΠΑΥΛΙΔΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
(ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
60
ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
61
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
62
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
63
ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ
ΟΛΓΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
64
ΡΙΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
65
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
(Δημιουργία ξανά!)
66
ΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
67
ΣΙΕΤΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
68
ΣΙΣΚΟΥ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
(Κ.Κ.Ε.)
69
ΣΤΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΒΑΣΙΛΗ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
70
ΤΑΠΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
του ΑΙΜΙΛΙΟΥ,
[ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ)]
71
ΤΑΡΤΑΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
72
ΤΖΕΛΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΕΚ-ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ)
73
ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,
(ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
74
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ,
(ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ)
75
ΤΡΕΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(Κ.Κ.Ε.)
76
ΤΣΙΑΓΚΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
77
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
78
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
(ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ)
4ο Φύλλο της υπ’ αριθμ. 63/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
79
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
80
ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,
(ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ)
81
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΚΗΣ)
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
82
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του ΟΔΥΣΣΕΑ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
83
ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
του ΧΡΗΣΤΟΥ,
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
84
ΦΩΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
του ΙΩΑΝΝΗ,
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)
85
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
(ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)
86
ΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
(ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ)
87
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αλεξανδρούπολη την 21η Απριλίου 2012 και δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου