Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Κοινός Παρονομαστής: Περικλής Γιαννόπουλος: Ή ζωή και τό δραματικό τέλο...

Κοινός Παρονομαστής: Περικλής Γιαννόπουλος: Ή ζωή και τό δραματικό τέλο...: «Ό Περικλής Γιαννόπουλος είναι ό πιο μεγάλος πρόδρομος τοϋ νέου Ελληνικού πολιτισμού...» Παναγιώτης Κανελλόπουλος Άπό τον δημοσιο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου