Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

“Μπουργκάζ ναί, Ἀλεξανδρούπολις…ὄχι”Συνέλληνες.


Ὄχι πώς δέν τά ξέραμε, ὄχι πώς δέν τά περιμέναμε. Ὄχι! Νά ξεστραβωθοῦν, πρέπει, οἱ Ἕλληνες! Ἐπιτέλους! Νά μάθουν! Νά καταλάβουν ὅτι μετά τήν δολοφονία τοῦ Ι.Καποδίστρια καί τήν ἔξωσιν τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, ἡ Ἑλλάς, μέχρι σήμερον (μέ ὀλιγόχρονα σύντομα διαλείμματα), εἶναι ἕνα ἀνελεύθερο, ὑπό κατοχήν, προτεκτορᾶτο. ΔΕΝ εἴμεθα ἐλεύθεροι! Μέ ὑποχείρια τούς ἐντολοδόχους πολιτικούς, ἡ μέχρι σήμερα ζωή τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ, ἐλέγχεται καί κατευθύνεται ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας, πρᾶγμα πού (εὐτυχῶς) ἀρχίζουν σήμερα, σιγά σιγά, μετά τήν ἐπελθοῦσα συμφορά, νά ἀντιλαμβάνονται οἱ Ἕλληνες.
Ἔβλεπα τήν Ντοϋτσε-Βέλε καί αἰφνιδίως ἀκούω νά ἀνακοινώνεται ὁ περατωθείς ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου, ἀπό τήν Ρωσία πρός Κ.Εὐρώπη, μέσω Μπουργκάζ. Μάλιστα, ὁ ἀγωγός διατρέχει ὁλόκληρη τήν μεθοριακή γραμμή Ἑλλάδος-Βουλγαρίας, ἔτσι γιά νά μᾶς θυμίζει συνεχῶς τήν ἐθνική κατάντιά μας. Τήν μεγάλη χαμενη εὐκαιρία.
Ὁ πολυθρύλητος καί πολυδιαφημισθείς ἀγωγός Μπουργκάζ-Ἀλεξανδρούπολις πού (πράγματι) θά ἐκόμιζε εἰς τήν Ἑλλάδα κέρδη καί ὀφέλη, ἀπέμεινε ὄφελος καί κέρδος μόνον γιά τούς γείτονες Βουλγάρους. Ἄλλη μία εὐκαιρία, ἀπό τίς ἑκατοντάδες, ἀπό συγκροτήσεως αὐτοῦ του μίζερου ἑλλαδικοῦ κράτους, εὐκαιρίες ἀναπτύξεως καί προωθήσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, εἶχε χαθεῖ. Γιατί;
Θυμᾶσθε ἐκεῖνα τά ἀκαταλαβίστικα μέ τόν Καραμανλῆ, περί “Ἑλληνορωσικῆς οἰκονομικῆς συμμαχίας” περί “προωθήσεως Ἑλληνορωσικῶν σχέσεων”, “ἀνεξαρτοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος” ἀπό τίς ἀμερικανικές… “ἀγκαλιές” κλπ, περί πιθανῆς δολοφονίας τοῦ Καραμανλῆ ἀπό ὑπηρεσίες ποῦ ἀντιδροῦσαν στόν ἀγωγό αὐτό μέσω Ἑλλάδος; Τελικῶς ὄμωςκαι τῆς πτώσεως τῆς κυβερνήσεως Καραμανλῆ, παγώματος τῶν ἐνεργειῶν περί ἀγωγοῦ, ὑπόνοιες ἀπειλῶν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, κλπ…κλπ. Ὁ μεγάλος ἀγωγός σκεπάσθηκε, ξεχάσθηκε, δέν μᾶς ἐξήγησε κανείς ποτέ τίποτα, ὡς συνήθως συμβαίνει. Καί ξαφνικά, οἱ Βούλγαροι ἐκληρονόμησαν τό “χαρτί” τῆς Ἑλλάδος. Ὅλο αὐτόν τόν καιρό οἱ συμφωνίες Ε.Ε. καί Ρωσίας περί τοῦ πολυτίμου γιά τήν Εὐρώπη ἀγωγοῦ, ἄλλαζαν…χέρια.
 Οἱ γερμανικές, ἰταλικές καί ρωσικές ἑταιρεῖες φυσικοῦ ἀερίου ἄλλαζαν συνομιλιτή. Αὐτό πού γιά τήν Ἑλλάδα ἦταν… “ἐπικίνδυνο”… “ἔθετε τά ἐθνικά συμφέροντα σέ δοκιμασίες καί περιπέτειες”… καί ἕνα σωρό ἄλλες μ………ς, γιά τούς γείτονες Βουλγάρους ἦταν, φαίνεται, ἀκίνδυνο καί δυνατό! ΓΙΑΤΙ;;; Διότι ὅλα ἐπιτρέπονται σέ ὅλους ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Αὐτό, δηλαδή, πού γίνεται  ἐπί 179 χρόνια… “ἐλευθέρου ἑλλαδικοῦ κρατους”. Αὐτό πού εἶχαν συμφωνήσει ὁ ἑβραῖος πρωθυπουργός τῆς μεγαλοπροστάτιδος, Δισδραέλι, μέ τόν Τσάρο καί ὀ πρεσβευτής τῆς Μεγάλης Βρεττανίας μέ τόν τσάρο Νικόλαο Ἅ’ τό 1853, νά μή ἀφεθεῖ ποτέ ἡ Ἑλλάς ἐλευθέρα νά ἐνδυναμωθῆ καί νά καταστῆ ἰσχυρά.
Θυμᾶμαι ἕνα σημεῖο τῆς ὁμιλίας τοῦ συναγωνιστή λοχαγοῦ Πετροπούλου στό σύλλογο “Θερμοπύλες”, σχετικῶς μέ τήν βοήθεια πρός τήν Ἑλλάδα τοῦ “δόγματος Τρούμαν”, ὅταν οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἀμερικῆς ἔκαναν σαφές στόν πρόεδρο Τρούμαν ὅτι: ἄν θέλεις τό Ἰσραήλ νά εἶναι πάντα μαζί σου, ἡ Ἑλλάδα δέν πρέπει ποτέ νά ἀναπτύξη ἰσχυρά οἰκονομία.
………………………………………………………………………………………………………
Καθῆστε τώρα καί ψαχθειτε γιατί δέν βγάζουμε τά πετρέλαια, γιατί τό οὐράνιο, γιατί ὁ λιγνίτης, γιατί ὁ χρυσός, γιατί τό ὄσμιον, γιατί… γιατί… γιατί… γιατί… γιατί…!!!
Σήμερα οἱ ἑβραῖοι ἔχουν ἀρχίσει ἀντλίσης πετρελαίου ἀπό τό τεράστιο κοίτασμα “Λεβιάθαν” στή Μεσόγειο, ἐνῶ οἱ γείτονες Ἀλβανοί ἀντλοῦν καί ἐξάγουν πετρέλαιο πρίν μερικά χρόνια…
Οἱ πάντες πλήν Ἑλλήνων.
Ὅλα, ὅμως, αὐτά μποροῦν νά ἀλλάξουν ὅταν θά ἀποκτήσουμε ἑλληνικήν κυβέρνησιν. Ἀμήν, εἴθε, γενοιτο.


Κωνσταντῖνος Νίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου