Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟ


Κατά 2,6% άυξησε η καθαρή μετανάστευση τον πληθυσμό στις περιοχές της Κύπρου οι οποίοι ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε σύγκριση με το 2010.
Σύμφωνα με την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία το 2011 ο πληθυσμός έφθασε στις 862.000, ενώ το 2010 ήταν 839.800.
Το 2011 η καθαρή μετανάστευση προς την Κύπρο ήταν 18.142 άτομα, ενώ η φυσική αύξηση του πληθυσμού 4.118 άτομα.
Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας (μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα) υπολογίστηκε σε 1,35 το 2011 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10, που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.
Ο αριθμός των θανάτων το 2011 ήταν 5.504 σε σύγκριση με 5.103 το 2010.
Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79 χρόνια για τους άνδρες και 82,9 χρόνια για τις γυναίκες για την περίοδο 2010- 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου