Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Πάρκο Βιόσφαιρας ζητεί από την Unesco, να καταστεί η Σαμοθράκη.

Η μελέτη σκοπιμότητας για την υποψηφιότητα της Σαμοθράκης, υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης

Η Σαμοθράκη υπέβαλε υποψηφιότητα στο Τμήμα οικολογικών και γεωλογικών επιστημών της Unesco, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Man and the Biosphere» («Άνθρωπος και Βιόσφαιρα), προκειμένου να χαρακτηριστεί ως «Πάρκο Βιόσφαιρας».

Ως αποθέματα βιόσφαιρας, θεωρούνται περιοχές χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ή συνδυασμός αυτών, οι οποίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος και σκοπός των αποθεμάτων βιόσφαιρας, είναι να προωθήσουν και να επιδείξουν μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και τη βιόσφαιρα.
Η μελέτη σκοπιμότητας για την υποψηφιότητα της Σαμοθράκης, υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης (Klagenfurt University). Στο σύνολό της η έρευνα, χρηματοδοτήθηκε από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών. Η οριστική αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας της νήσου της Νίκης, θα διενεργηθεί τον Φεβρουάριο του 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου